Oppo Neo 9s mất đèn

Oppo Neo 9s mất đèn
Posted by Admin
Your Ads Here

Oppo Neo 9s mất đèn do vào nước chủ yếu lỗi cuộn dây, các bạn tiến hành đo áp, thiếu áp thì thay thế cuộn dây, không được thì thay trở phía trên cuộn dây. Not ok thì thay thế ic đèn.


Từ khóa tìm kiếm: neo 9s mat hien thi, oppo neo 9 mat den man hinh, ic đèn neo 9s, oppo a39 mat hien thi, ic đèn oppo a39, oppo a37f mất đèn, oppo neo 9 mất hiển thị, oppo a39 mất hiển thị.

Chúc các bạn thành công!
Your Ads Here

Your Ads Here

Your Ads Here

Your Ads Here

Newer Posts Newer Posts Older Posts Older Posts

Related Posts

Your Ads Here

Comments

Post a Comment
Loading comments...