J4 Plus mất nguồn treo 0.05A

J4 Plus mất nguồn treo 0.05A
Posted by Admin
Your Ads Here

J4 Plus rơi nước, mất nguồn treo 0.05A. Thay ic nguồn nhỏ not ok, đo thấy chạm tụ nhỏ trong hình, gỡ bỏ done.

- Samsung Galaxy J4 Plus J415 / J4 Core J410 / J6 Plus J610 glass


Từ khóa tìm kiếm: j7pro mất nguồn, j7 pro mất nguồn treo kim, samsung j7 pro mất nguồn, j730 mất nguồn, j7 pro rơi nước mất nguồn, j7 pro mat nguon treo kim, samsung j7 pro bị sập nguồn, samsung j7 pro bị mất nguồn.

Chúc các bạn thành công!
Your Ads Here

Your Ads Here

Your Ads Here

Your Ads Here

Newer Posts Newer Posts Older Posts Older Posts

Related Posts

Your Ads Here

Comments

Post a Comment
Loading comments...