Nokia 2 mất loa chuông

Nokia 2 mất loa chuông
Posted by Admin
Your Ads Here

Nokia 2 mất loa chuông, đo không có tổng trở tại tiếp xúc loa. Các bạn tiến hành kiểm tra và câu theo sơ đồ bên dưới.


Chúc các bạn thành công!
Your Ads Here

Your Ads Here

Your Ads Here

Your Ads Here

Newer Posts Newer Posts Older Posts Older Posts

Related Posts

Your Ads Here

Comments

Post a Comment
Loading comments...