Nokia 130 2017 lỗi hiển thị

Nokia 130 2017 lỗi hiển thị
Posted by Admin
Your Ads Here

Nokia 130 2017 lỗi hiển thị do mất mạch trên main, các bạn kiểm tra và câu theo sơ đồ bên dưới.


Chúc các bạn thành công!
Your Ads Here

Your Ads Here

Your Ads Here

Your Ads Here

Newer Posts Newer Posts Older Posts Older Posts

Related Posts

Your Ads Here

Comments

Post a Comment
Loading comments...