Samsung J7 Prime báo nhiệt độ pin cao

Samsung J7 Prime báo nhiệt độ pin cao
Posted by Admin
Your Ads Here

Samsung J7 Prime vào nước, cắm sạc báo nhiệt độ pin cao. Pan này do lỗi trở cảnh báo nhiệt độ khi sạc, anh em gặp pan này remove 2 con tụ cạnh mic done.


Từ khóa tìm kiếm: j7 prime sạc báo nhiệt độ thấp, j7 prime báo nhiệt độ pin thấp, việc sạc pin đã tạm dừng nhiệt độ pin quá cao, samsung j7 prime báo nhiệt độ pin quá thấp, samsung báo nhiệt độ cao, sạc pin báo nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, j7 prime nhiệt độ pin thấp, j7 prime báo thiết bị quá nóng.

Chúc các bạn thành công!
Your Ads Here

Your Ads Here

Your Ads Here

Your Ads Here

Newer Posts Newer Posts Older Posts Older Posts

Related Posts

Your Ads Here

Comments

Post a Comment
Loading comments...