iPhone X mất nguồn chạm áp thứ cấp

iPhone X mất nguồn chạm áp thứ cấp
Posted by Admin
Your Ads Here

iPhone X mất nguồn do chạm tụ lọc áp 1v8, các bạn gỡ bỏ tụ trong hình dưới.


Từ khóa tìm kiếm: iphone 8 plus mất nguồn, iphone 6 mất nguồn, iphone x error, iphone bị mất nguồn, iphone x lỗi 56, iphone x error 56, iphone hao nguồn chờ.

Chúc các bạn thành công!
Your Ads Here

Your Ads Here

Your Ads Here

Your Ads Here

Newer Posts Newer Posts Older Posts Older Posts

Related Posts

Your Ads Here

Comments

Post a Comment
Loading comments...