iPhone 7 Plus tối một bên màn hình

iPhone 7 Plus tối một bên màn hình
Posted by Admin
Your Ads Here

iPhone 7 Plus tối một bên màn hình, các bạn kiểm tra theo sơ đồ bên dưới.


Step 1: Quan sát và đo tại đỉnh socket đường áp chính.

Nếu chạm thì cách ly bỏ các tụ ô tím.
Nếu mất trở thì câu lại cuộn dây trong ô vàng.


Step 2: Đo 2 đường còn lại trên đỉnh socket.

Hai đường Cat1 Cat2 ít khi chạm. Đa số là đứt, dò theo và câu lại các cuộn dây ô vàng.


Từ khóa tìm kiếm: iphone 6 plus tối nửa màn hình, iphone 6s plus tối nửa màn hình, iphone 6s plus tối nửa màn hình bên trái, iphone 6 tối nửa màn hình, iphone 6s plus mất đèn màn hình, iphone 6 bị tối góc màn hình, iphone 7 plus mất hiển thị, iphone 7 plus cham vbat.

Chúc các bạn thành công!
Your Ads Here

Your Ads Here

Your Ads Here

Your Ads Here

Newer Posts Newer Posts Older Posts Older Posts

Related Posts

Your Ads Here

Comments

Post a Comment
Loading comments...