iPhone 6 mất đèn do đứt vcc_main cấp áp cho ic đèn

iPhone 6 mất đèn do đứt vcc_main cấp áp cho ic đèn
Posted by Admin
Your Ads Here

iPhone 6 mất đèn do đứt vcc_main cấp áp cho ic đèn. Các bạn tháo ic đèn ra đo áp tại chân C3, nếu không có thì câu theo hình.


Từ khóa tìm kiếm: iphone 6 mất đèn, cau ic den iphone 6, thay ic đèn iphone 6, iphone 6 mất hiển thị, mất đèn, ic den iphone 6 dung chung, thay đèn màn hình iphone 6 giá bao nhiêu, diot đèn iphone 6, iphone 6 không lên đèn màn hình.

Chúc các bạn thành công!
Your Ads Here

Your Ads Here

Your Ads Here

Your Ads Here

Newer Posts Newer Posts Older Posts Older Posts

Related Posts

Your Ads Here

Comments

Post a Comment
Loading comments...