Nokia 230 does not accept sim 1

Nokia 230 does not accept sim 1
Posted by Admin
Your Ads Here

Nokia 230 (RM-1172) không nhận sim 1, đo tổng trở đầy đủ, các bạn câu theo hình dưới.


Từ khóa tìm kiếm: nokia 230 không nhận sim 2, điện thoại nokia 230 không nhận sim, nokia 1172 không nhận sim 2, nokia rm 1172 không nhận sim 1, n230 không nhận sim 1, nokia 220 không nhận sim 1, nokia rm 1172 không nhận sim 2  230 không nhận sim 2.

Chúc các bạn thành công!
Your Ads Here

Your Ads Here

Your Ads Here

Your Ads Here

Newer Posts Newer Posts Older Posts Older Posts

Related Posts

Your Ads Here

Comments

Post a Comment
Loading comments...